Termékdíj nyilatkozat 2018

Weboldalunkról letölthető! 

A 2018-as évre vonatkozó termékdíj kötelezettségről szóló nyilatkozat az alábbi linkről tölthető le: 
 

>>> LETÖLTHETŐ TERMÉKDÍJ NYILATKOZAT 2018 <<<

 

Jelen nyilatkozatot cégszerűen aláírva, lepecsételve kérjük visszaküldeni az office@lfpcenter.com e-mail címre! 


A termékdíjas csomagolóeszközök körét a 343/2011.(XII.29.) Korm. Rendelet csomagolási katalógusa határozza meg. A VTSZ besorolások és a megnevezés, anyagfajta alapján számos olyan anyagfajta is termékdíj fizetési kötelezettség alá esik, ami bár csomagolás előállítására alkalmas, de a csomagoló eszköz végfelhasználója nem csomagolási céra használja fel. 


A Korm. Rendelet 3. paragrafus (6) bek. c. pontja szerint ezen esetek fizetési kötelezettségeinek kiküszöbölésére a végfelhasználó részéről nyilatkozattételi lehetőséget ad. 

Ennek megfelelően a csomagolószert, mint annak végfelhasználója, amennyiben nem csomagolási célra használja, a mellélelt nyilatkozat kitöltésével mentesül a termékdíj fizetés alól. 

Csakis végfelhasználó nyilatkozhat! Aki az adott csomagolóeszközt saját maga felhasználja, (pl. dekorációs célra) és nem értékesíti tovább (viszonteladó). Abban az esetben, amennyiben a csomagolóeszközt mégis csomagolásra használja fel, kötelezetnek minősül. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges hatósági ellenőrzés során a hibásan nyilatkozó vevőnek kell az elmaradt termékdíjat, annak kamataival együtt megfizetni! 
 

FONTOS! A nyilatkozattételt csak abban az esetben tegyétek meg, ha a nyilatkozattétel valamelyik feltételének bizonyosan megfeleltek, és a termékdíj megfizetése alól ezáltal mentesülhettek. 

Ennek elbírálása kizárólag a nyilatkozatot tevő cég felelőssége, és cégünk a nyilatkozatnak megfelelően jár el.

 

 

 

2018.01.05.Vissza

További híreink